DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Naslovna Župne propovijedi LJUBAV KOJA URANJA U BIT !
LJUBAV KOJA URANJA U BIT !

Duhovna obnova za Župnu zajednicu u ožujku 2013-c

U Evanđelju kojega čitamo na današnji dan na upit pismoznanaca: „Koja je zapovijed prva od sviju“, Isus odgovara: „Prva je: Slušaj Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina  Boga svojega  iz svega srca svojega, iz sve duše svoje, iz svega uma svojega, i iz sve snage svoje!“
„Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.“
Živimo vrijeme Korizme, vrijeme obraćenja na put ljubavi i mira.
Kako je Isus Božanski  Učitelj mi u korizemom vremenu  prolazimo njegovu školu Ljubavi. Ako je nestalo ljepote življenja, svakako je dobro otkloniti ono što ostavlja naš život bez života. Jer, život bez ljubavi i vjere  nije moguć.

 • Nekada je ljubav tako divno uzgajana i bila je bujna, danas na svakom koraku buja strah.
 • Nekada je čovjek čovjeka hranio, danas ga izgladnjuje.
 • Kada je vjera promijenila smjer, promijenili su se i plodovi Duha.

Samo vjera u Boga i čovjeka rađa mir, svaka druga rađa nemir.
Zato smo pozvani preispitivati svoju vlastitu vjeru i ljubav.

 • Iako Bog uvijek prvi daje incijativu i zove nas, neće biti dobro ako i mi to ne činimo.
 • Neće biti dobro ako ga samo ljubimo i trebamo kad nama treba kao prekidač za svjetlo.
 • Kada se čovjek prepušta Ljubavi, tek tada potpuno i vjeruje.

Ljubavi se uvijek obraća bez sumnji.
Često treba vidjeti kako Isus ima tople odnose prema Ocu.
A kako je s nama?
Vrijeme koje živimo je neko ludo vrijeme, najmanje drži do čovjeka, a puno više do kapitala i novca.

 • Treba smoći snage i zadržati ljubav i mir.
 • Treba zaista kao što Krist govori:
 • Na prvo mjesto staviti Boga i čovjeka.
 • Ako čovjek naruši svoj unutarnji mir nestaje ljepote življenja.

Ako je ljubav i mir bit života, a jesu, onda se sve ostalo stavlja ispod te razine.
I čovjek se ne smije oslanjati samo na snagu razuma i tijela, njihova su djela prolazna, a duševna ostaju zauvijek.
Ako smo već odlučili slijediti Božanskog Učitelja, onda nam ova njegova radosna vijest o ljubavi Božjoj mora roditi radost življenja.
Krist je upravo na božanskom zadatku, u ljudska srca unositi ljubav i mir.

A oni su tvorci našega radosnoga življenja.

 • Kršćanski je život čudotvorno Božje djelo.
 • A kršćani bi trebali biti mirotvorci i graditelji ljubavi.

Koliko je samo po kršćanskim životima ovom svijetu dano ljubavi.
Danas slavimo i dan velike ljubavi, ljubavi Majke Isusove.
Ljubavi koja je brižljivo ispunjavala Božju volju.
Ostat će vječni primjer ljubavi čiji život uranja u bit.
I ljubav svake Majke stapa njezin život s djetetom. Takvi životi za čovjeka su uvijek primjer i put.
Upravo je Majka Isusova u Kani Galilejskoj rekla:
„Što god vam On kaže učinite!“
I ono što nam Gospodin u svojim dvjema zapovjedima govori, svakako bi u ovo vrijeme obraćenja trebalo činiti.
Riječi Božanskog učitelja našu vjeru krijepe novom snagom.
Neće biti druge nego sve svoje putove otvoriti njegovoj Ljubavi.
Sjetimo se i njegove prispodobe
o „Sijaču“.
Neko je sjeme palo na dobru i plemenitu zemlju, te donijelo stostruki plod.
A bilo je, i bit će i onih, koji su Božansku riječ ugušili u trnju života.
To svakako kršćani ne žele.
Oni s Kristom slave snagu Ljubavi.
Oni s Majkom Isuvom žele rađati stostruki plod ljubavi

                    Župnik

 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>