DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Naslovna Župne propovijedi ISUS OBJAVLJUJE ISTINU O ČOVJEKU
ISUS OBJAVLJUJE ISTINU O ČOVJEKU

Šesta nedjelja kroz godinu 2011.-a

„Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti nego dopuniti..“
A zatim kaže:

 • „ Ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca I farizeja, ne, nećete ući u  kraljevstvo  nebesko…“  što bi značilo nema promjena na bolje.
 • Zatim Isus  novim kodeksom učvršćuje  vrijednost ljudskoga života: Ne samo da vrijedi zapovijed „Ne ubij“ nego Isus osnažuje novu zdraviju  komunikaciju prema bratu čovjeku, u kojoj nema prostih i bludnih riječi. (Mt 5, 17-37)

Isus želi osnažiti molitvu Psalmiste u psalmu 119 koja kaže:
Blaženi oni koji je životni put neokaljan,
      koji žive po Zakonu Gosodnjem!
Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
      čitavim srcem njega traže!
Zato sv. Pavao danas u Prvoj poslanici Korinćanima poziva da ne pobrkamo ljudsku mudrost s Božjom mudrošću.

 • Očito da Isus, a time i Pavao, objavljuje novu istinu o čovjeku, i to na drugačiji način nego su to činili i čine razni zemaljski umnici.
 • Isus je progovorio o čovjeku kao onaj koji zna što je čovjek i što je u čovjeku (Iv 2,25)
 • Za Isusa čovjek je biće koje Bog ljubi.
 • Za Isusa čovjek je dijete Božje koje baštini uskrsnuće i vječni život.

Isus želi da čovjek ovu istinu poštuje, da joj se klanja u duhu i istini.
Drugog duha i istine nema.
Za Isusa čovjek je mjerilo ljubavi prema Bogu.
I ne može se do Boga mimo čovjeka, nego po i kroz čovjeka do Boga.
To je velika novina u Isusovom pristupu istini o Bogu i Čovjeku.

Onaj tko bi iz svoje ljubavi prema Bogu isključio čovjeka, taj bi isključio i Boga.   

 • Čuli smo danas u Evanđelju:

Ako nosiš svoj dar na žrtvenik, kaže Isus, pa se sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,  ostavi tu svoj dar, idi i prije potraži njega, izmiri se s njim, pa onda dođi i prinesi svoj dar (Mt 5, 23)
Ruku na srce: koliki bi danas morali odustati od liturgije ili bogoštovlja.

 • Isus očito ističe da je čovjek mjerilo bogoštovlja.

Još se teža novina krije u Isusovim riječima kad je riječ o Božjem sudu.
I tu je čovjek mjerilo posljednjega suda.
Čovjek je kriteriji suda. Jer tko bratu rekne „glupane“ ili „ luđače“ bit će podvrgnut sudu.
Upamtimo, Isus nije govorio  o čovjeku kao jedinki, nego o čovjeku kao bližnjemu, jer niti jedan čovjek ne živi izolirano od drugih, i svi smo međusobno povezani i upućeni jedni na druge.
I sada ono što je najveća novina:
I neprijatelj je čovjek kojega treba ljubiti!
Isusova  istina o čovjeku ne isključuje neprijatelja, nego ga pozitivno uključuje u ljubav.
Evo te Isusove poruke:
“Čuli ste da je rečeno:Ljubi svoga bližnjega a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovima svoga Oca koji je na nebesima…“ (Mt 5, 43-45)
Isus ovo djelom potvrđuje dok moli s Križa za one koji ga razapeše.
I puno je toga Isus još objavio o čovjeku,
ali i ovo je dovoljno da primijetimo kako je čovjek u središtu Božjeg zanimanja.
Isusova objavljena  istina o čovjeku glasi:
Čovjek mjerio naših međuljudskih odnosa.
S ovakvim Isusovom objavom istine o  čovjeku i Bogu započinje novo vrijeme kada će prestati hramsko bogoštovlje i započeti novo bogoštovlje s novim klanjaocima u „duhu i istini“

 • Bog ne traži materijalni prinos žrtava nego traži čovjeka.
 • On želi njegovo srce i njegov duh i da ga čovjek slavi čitavim svojim srcem i duhom.
 • Krštenikov život jest liturgija u duhu i istini.
 • To je bogoštovlje života u kojem se vrši volja Stvoritelja.

Tako krštenik postaje trajni molitelj, i to je njegov trajni stav i raspoloženje.
On je sin Božji koji vrši volju svoga Oca.
Time je Isus udario temelje novom Božjem svijetu.

 • Započelo je i traje Božje kraljevstvo.
 • U tom Božjem kraljevstvu krštenik moli u zajednici okupljen na Dan Gospodnji oko Isusa Uskrsloga slaveći gozbu ljubavi kao braća i sestre.

Jasno se dakle vidi što se od čovjeka očekuje.
On je slobodan biti i vjeran i nevjeran.
Ali se od njega očekuje da se drži objavljenje istine o Bogu i čovjeku i u životu to provede.
Završit ću s molitvom iz Psalma 119:
„Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih
              i ja ću je čuvati do kraja svim srce svojim…“

                                                                                                                        Župnik

 

 

 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>