DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Naslovna Župne propovijedi GDJE UBRATI PLODOVE
GDJE UBRATI PLODOVE

Devetnica u čast Svetom Ivi 2012.- peti dan

U petom danu devetnice u čast Svetome Ivi otvaramo drugu kamenu ploču na kojoj su ispisane preostalih sedam Božji zapovijedi.
Njih je Isus sažeo u jednu:
„Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe“.
Prva po redu glasi:
„Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti dade Gospodin, Bog tvoj“ (Iz  20,12).
Četvrta Božja zapovijed otvara drugu ploču Zakona.
Jasno je istaknut poredak ljubavi. Bog, pa bližnji!
Bog je htio da, da odmah iza njega, poštujemo roditelje kojima dugujemo život i koji su nam predali spoznaju o Bogu.
Ako pogledamo neke autoritete iz Biblije, uočit  ćemo kako se njihov život pokazuje već od začeća.
Definira se kvaliteta obitelji iz koje  Autoritet dolazi.
Najočitiji primjer je Obitelj iz koje dolazi Ivan Kristitelj i Sveta Obitelj iz koje dolazi Isus Krist.
Iz oba primjera proizlazi sljedeće:
Pozvani smo častiti i poštivati sve koje je Bog, za naše dobro, zaodjenuo svojim autoritetom.

  • U ovu zapovijed, u kojoj naglašeno stoji odnos djece spram roditelja, treba pridodati poštovanje prema svima onima koji su vezani obiteljskim odnosima.
  • I ne samo to, nego svi odnosi prema zemaljskim autoritetima kao što su: Odgojitelji, Poslodavci, ljubav prema domovini i zemaljskim vladarima, jesu obvezujući.

Svakako valja istaknuti i dužnost njih prema svima za koje su autoriteti odgovorni.
Ovdje treba dobro istaknuti da u ovoj zapovijedi postoji i nagrada:
„da imadneš dug život na zemlji“.
Poštivanje ove zapovijedi, zajedno s duhovnim plodovima, dolaze i ovozemni plodovi mira i blagostanja.

Ali, svaki prijestup ove zapovijedi povlači za sobom teške nevolje zajednici i ljudima.

  • Treba istaknuti da je kršćanska obitelj zajednica vjere, nade i ljubavi.
  • Ona je znak i slika zajedništva Oca, Sina i Duha Svetoga.

Tako Sirah piše:
„Jer Gospod slavi oca u djeci njegovoj, učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko štuje oca okajava grijehe i tko časti majku svoju, sabire blago.
Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišan u dan molitve svoje. Tko časti oca svojega, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospoda“ (Sir 3,2-6).
Dalje opet veli: „Sine moj, pomozi oca svoga i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njimei ne grdi ga ti koji si u punoj snazi... Od hulitelja nije bolji tko prezire oca, Gospod proklinje onoga tko vrijeđa majku (Sir 3, 12-13).
Biblijska poruka govori: Samo onaj tko je primio puno ljubavi, može puno i dati.
Kada je Jošua uzeo dvanaest kamenova i stavio pred Izraelce, glasno je povikao:
Ako potomci vaši upitaju jednoga dana svoje očeve:“Što znači ovo kamenje? – vi ih poučite ovako: izrael je ovdje po suhu prešao preko Jordana jer je Jahve, Bog vaš, osušio pred vama vodu Jordana dok ne prijeđoste, kao što je učinio Jahve, Bog vaš, s morem crvenim kad ga osušio pred nama dok ne prijeđosmo.
A sve to, da bi znali svi narodi zemlje koliko je moćna ruka jahvina, i vi sami da se svagda bojite Jahve, Boga svoga.“ (Jš 4,21)
Jošua ostavlja oporuku: Gdje ubrati plodove, i tko ih treba ponuditi. 

             Župnik

 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>