DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

KRIZMA 2012

DOČEK BISKUPA NA TRGU SVETOG IVANA KRSTITELJA


Pozdrav biskupu dr. PERI SUDARU u ime 88 krizmanika uputile Klara Lovrić i Martina Rajković.

Preuzvišeni Oče Biskupe!
Radosna srca pozdravljam Vas u ime 88 krizmanika župe Lug-Brankovići koji stoje ovdje pred Vama i mole da ih blagoslovite i opečatite Duhom Svetim.
Pozdravljam Vas i u ime cijele župne zajednice svetog Ivana Krstitelja Lug-Brankovići koja nas je odgajala, pratila, i s kojom smo se pripravljali za sakramente kršćanske inicijacije. Kako ćemo u sakramentu potvrde biti pomazani Duhom Svetim, tako smo htjeli da i priprava za ovaj divni sakrament bude vođena Duhom Svetim.
U toj smo snazi priprave prolazili pune tri godine kroz svoj župski vjeronauk. Srcu su nam prirasle i pučke pobožnosti kao što su: Križni put, svete mise Zornice, svibanjske i listopadske pobožnosti. Hodočastili smo i Gospi Kondžilskoj gdje smo željeli zajedništvom dati podršku i ohrabriti sve mlade da žive snagom Duha Svetoga.

Danas s Vama želimo moliti za darove Duha Svetoga koji su nam potrebni da istrajemo u postojanosti ljubavi, radosti, mira, strpljivosti, velikodušnosti, uslužnosti, dobroti, vjernosti, blagosti i uzdržljivosti. Plodovi Duha Svetoga neka se izliju nad nama i neka nas prate na našem životnom putu odrastanja.

Zdrava uzdržljivost nas vodi u slobodu duha i oslobađa od robovanja. U slobodi duha, molimo Vas da nam udijelite pečat Duha Svetoga i uvedete nas u puno zajedništvo Crkve. Neka nas Duh Sveti uvede u novi zanos vjere i služenja zajednici, kao onda kad su učenici Kristovi doživjeli snagu Duha kad se protreslo mjesto na kojem su bili (Dj 4, 31). Za taj dar molite s nama, a isti Duh neka i Vas prati u snazi duha i tjelesnom zdravlju.

Živjeli i dobro na došli!

Župnik je u pratnji ministranata i vlč.Ivice Sinanovića dočekao Biskupa na crkvenim vratima.
I dok se odavalo poštovanje Svetom Križu, Krizmanici su u svečanom mimohodu ušli u crkvu gdje su ih čekali njihovi Kumovi.
Začuo se i jek Orgulja, a onda svečana pjesma "EVO VELIKOG SVEĆENIKA..."
Uslijedio i trenutak tišine s klanjanjem Presvetoj Euharistiji. Molitva Župnika za nazočnog Pastira Crkve i molitva Pastira Crkve u kojoj se slavi i zaziva zaštitnik Župne zajednice, bila je uvod za srdačni susret s Krizmanicima i kumovima.
Riječi KRIZMANIKA dale su ohrabrenje Biskupu da u kratkom roku ponavlja tri puta LIJEPO.
Od desete ure, do skoro ure jedanaeste, ozračje susreta pripremilo je mnoga srca okupljenih za Euharistiju kojoj je prethodila svečana procesija: Ministranata, krizmanika, svećenika i Biskupa.


SVETA MISA
Župnik, već na samom početku upućuje pozdrav: Biskupu, svećenicima i okupljenim vjernicima uz najavu glazbene točke samih Krizmanika: "DAJ NAM SVIMA DUHA SVOGA". Lijepa skladba u pratnji violine, flaute, gitare i klavira, izmamila je dugi spontani pljesak okupljene Zajednice.
Prije nego li će uslijediti obnova Krsnog zavjeta naših Krizmanika, Biskup je u svojoj Homiliji istaknuo nekoliko važnih poruka za Krizamnike:
Pripremali ste se tri godine za sakrament Krizme poput Isusovih učenika, koji su se uz Isusa pripremali za svoj Apostolat također tri godine.
Obučeni ste za poslanje u svijet, za apostolsko poslanje.
Budite apostoli vjere. Vjere u Isusovo uskrsnuće, ali i naše uskrsnuće: kako ono narodno, tako i ono vjerničko.
Ističući temeljne vrijednosti kršćanskog života i snagu Duha Svetoga, Biskup je potaknuo vjerni NAROD na ustrajnost u vjeri, nadi i ljubavi.
Bio je to krasan uvod i poticaj za čin OBNOVE KRSNOGA ZAVJETA.
U takvom raspoložćenju odjekuje riječ: Vjerujem.

KRIZMA - PRIMI PEČAT DARA DUHA SVETOGA I MIR TEBI, uvlači Krizmanika u svijet Duha Božjega.
Tišina je!
U tihom anđeoskom glasu Orgulja, čuje se ime svakog Potvrđenika.
Mladi su to ljudi. Puni života, u kojem svi stariji vide vrelo Božjeg života, koji prati čovjeka vjernika.
Svečano je otpočeo, uz prinos darova: kruha i vina, Euharistijski dio Svete Mise. Možda kao nikad živi se Isusova oporuka: OVO ČINITE MENI NA SPOMEN.
Jer, tko bude jeo od ovoga kruha, ima život vječni. Zato smo danas tu, jer zaista želimo blagovati Kruh Života.
Velika je to Milost.
A ona je kako čusmo ranije od krizmanika potrebna za spasenje.
I na kraju Svete Mise, riječ zahvale uputili su roditelji krizmanika u osobi gosp.Perice Jukića.

Preuzvišeni Oče Biskupe!
Riječi zahvale gosp. Perice Jukić

Okupljeni na Euharistijskom slavlju, zajedno s Vama, u prigodi podjele sakramenta Potvrde, u ime naše Župne zajednice želimo zahvaliti Bogu na tom Božanskom daru. Želimo zahvaliti Duhu Svetomu koji preko Vas krizmanicima dijeli svoje darove.
U ovoj prigodi u ime svih vjernika župe Lug-Brankovići i roditelja naših krizmanika iskreno Vas pozdravljamo i želimo Vam izraziti našu zahvalnost.
Naši krizmanici imaju posebnu milost primiti Sakrament potvrde u godini vjere. Danas su pred Vama svjedočili svoju vjersku zrelost i spremnost svjedočenja i življenja svoje kršćanske vjere. Potvrđuju i svoju vjernost Svetoj rimokatoličkoj crkvi.
Krizmanici, primajući darove Duha Svetoga, osnaženi su dati Istinu o Božanskoj Objavi po Isusu Kristu i njegovoj Crkvi, šireći kulturu Života na Putu osobnog spasenja. Krštenjem su nam svima otvorena vrata toga Puta.
Sakramentom potvrde naši krizmanici su uvedeni u zajednicu onih koji i drugima mogu pomoći ostati na Putu prema vječnome životu. Snalaziti se na zamršenim životnim raskrižjima nije lako. Potrebna je stalna sakramentalna okrjepa i učenje o vjeri i u vjeri.
Mi roditelji, uviđamo Vašu brigu za djecu i mlade. Molimo Boga neka Vam podari snage i zdravlja kako bi se Vaše djelo učvrstilo na čvrstim temeljima koji su postavljeni.
Molimo i Vaš blagoslov za naše mlade i našu Župnu zajednicu.
Danas se rado spominjemo Vaših ustrajnih poticaja: Vjere, Ljubavi i Nade. S' ljubavlju se preporučujemo Vašim molitvama.
Posebno Vašim molitvama preporučujemo naše trudnice, majke, mlade obitelji i djecu. I mi ćemo moliti Boga, neka i Vas čuva i prati na Vašem pastirskom putu.

I na kraju riječi zahvale Svemogućem Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetom, Župnik se u ime Župne zajednice zahvaljuje Biskupu na Pastirskoj sakramentalnoj skrbi za duše vjernika. Hvala... preuzvišeni oče Biskupe Pero.

Uz Biskupove riječi hvale, ovom dvoranom prolama se jek: KRALJICE NEBA RADUJ SE! ALELUJA!

 

 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>