DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Naslovna Župne propovijedi VELIČANSTVENA SNAGA DUHA
VELIČANSTVENA SNAGA DUHA

8. rujna 2012. mjesečna Duhovna obnova i Adoracija za Župnu zajednicu. 

Rođenje Blažene Djevice Marije nagovješćuje  novu brigu i ljubav Božju, ali i vraća čovjeka u početke njegova postojanja, kada ga zbog grijeha Bog pita : „Adame gdje si, što se skrivaš“.
Dobro je, vrlo dobro, odlično jer Adam je tek tada primijetio kolika je Božja ljubav iskazana, kad ga i grešna i prljava, Stvoritelj traži.
Osjetio je  dragocijenot svoga bića.
Jedna dječja priča govori o petogodišnjem dječaku koji je dotrčao mami sav uplakan.
Majka ga je pitala zašto plače. Odgovorio je da se dogodilo nešto strašno.
 „Jesu li te udarili?“ – pita ga majka.  „Ne, majko, nešto još gore“, odgovrio je sin.
„Jesu li ti podrpali košulju i hlače?“  „Ne, majko, nešto još gore“.
„Jesu li ti nešto uzeli?“ Ne, još gore“.
„Što drago dijete?“, upitala je majka.
„Znaš majko, igrali smo se skrivača, ja sam se sakrio, i zamisli, nitko nije došao da me traži.“
Ako bolje razmislimo, nema strašnije stvari da te nitko ne traži, da nikome ne trebaš, da te nitko ne voli.
Evo što kaže sv.Pavao danas u Poslanici Rimljanima:
„Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube... koji ga traže“ (Rim 8)

  • Kad čovjek ne ljubi čovjeka, postaje nečovjek.
  • Ali, kad Bog ne bi ljubio čovjeka ne bi bio Bog, jer mi smo njegova stvorenja.
  • A čovjek da bi bio čovjek, mora ljubiti drugoga, on mora razvijati svestranu ljubav, upravo onako kako je Bog pokaza u svome Sinu Isusu Kristu i Blaženoj Djevici Mariji.  

Isus nije nikada prestao govoriti o svojoj ljubavi prema Ocu i bližnjemu.  On nikada nije zatvorio vrata i prozore svoje duše, jer tada ostaje bez svjetla. A to je strava. Zamislite kuću bez prozora, bez svjetla.
Isus je stalno tvrdio kako je njegov Otac veličanstven umjetnik, i kako sve stvoreno živi u njemu.
A Njegova njaveća umjetnina je Čovjek. On je i duhovno biće, slika Božja.
Ako to veličanstveno biće Čovjek, malo promisli, primijetit će kako mu misli imaju moć  stalno teći kao rijeka.
Ali kamo?
Tamo, kamo ih mi usmjerimo.

  

Bog je ostavio razne putove kojima možemo snagom svoga duha otići u njegov stvoreni svijet,  tako i do Njega.
Naši su putovi: naša savjest, naše srce, naš razum, naša ljubav, naša duša....  

  • I to je veličanstveno čudo, da u čovjeku ima nešto vječno.
  • To vječno vodi ono vremensko, tjelsno.

Mrtvu hranu koju čovjek jede, postaje živa, jer Duh je život.
Ali što može oživjeti dušu koja je zbog depresije ili grešnog stanja umrtvljena?
To se osobito danas pitamo.
Svaka obnova u konačnici  ide odozgo.
Tako Bog odozgo daje po Isusu i Mariji obnovu u kojoj  grešni i mrtvi ponovo  imaju Život.

  • Ne znamo li što je duhovna obnova, nećemo znati ni što treba obnoviti.
  • Nećemo znati niti iz kojeg izvora treba donijetu obnovu.  

Bog jedini može ponovo natopiti sušnu dušu čovjeka, koji je zbog vremenskog i tjelesnog zatvorio vrata prema Bogu, ili su mu ta vrata postala uska.
Evo jednog primjera.
Izgladnjela lisica dolazi do imanja koje je ograđeno, i u kojem ima svakovrsnog blaga. Našla je jednu malu rupu i provukla se. Živjela jedno vrijeme na imanju i jela  do sitosti, nije vodila računa da se zbog pohlepe previše udebljala.  I kad je shavtila da je izgubila slobodu, htjela je vani. Ali,  tako debela nije mogla izaći kroz onu malu rupu na koju je i ušla.  E, mudra Lijo, ponovo mršaj.
Svaka mudrost života, plod je zdravog duha, a ne pohlepnog tijela.
Posebnost Isusa i Marije upravo i jest u tome da oni neprestano donose informacije o našem životu.

  • Oni su jedini čiji život nije završio smrću.
  • Upravo oni pomažu da se naš duh neprestano obnavlja i razvija.
  • Njihov Duh postaje naša energija i to vječna.

Duh bi stoga trebao vladati našim  tijelom, onako kako božanski Duh vlada svime.
Duh je život.
Malom piletu koje se leže, ne probija ljusku kvočka, nego ono samo, mudrošću onoga koji mu je dao oštru pilu na vrhu kljuna dva dana ranije nego se izleže. Pile tom pilom prosijeca ljusku. I kad izađe iz ljuske, dva dana kasnije ta oštra pila otpada.
Svuda je čovjek okružen čudesima Božjeg Duha koji svemu daje život, sve obnavlja i uzdržava.
Čovjek mora obnoviti putove svoga duha.
Energiju obnove mora koristi iz božanskog vrela kojeg donose Isus i Marija. 

     Župnik  

 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>