DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Naslovna Župne propovijedi DUH, DUŠA I TIJELO - TROJSTVO U ČOVJEKU
DUH, DUŠA I TIJELO - TROJSTVO U ČOVJEKU

Peta nedjelja kroz godinu 2013-c

Još u Knjizi Postanka (1,26) Bog kaže: Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična...“  Bog ovdje govori u množini: „Načinimo..“, to znači da je po Bibliji Bog trojstven. On je Otac, Sin i Duh Sveti.

  • Ali i čovjek je trojstveno biće, on je duh, duša i tijelo.
  • Bog nas je stvorio trojstvene „sebi slične“.

Sveti Pavao u poslanici Solunjanima (5,23) kaže: „A sam Bog, izvor mira, neka vas potpuno posveti! I neka se cijelo vaše biće duh, duša i tijelo  - sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista!“
Očevidno je da Božja Riječ sadrži nadnaravnu sposobnost.
U poslanici Rimljanima (10,17) govori se da vjera dolazi od propovijedanja Riječi Božje. Riječ je sredstvo kojim Bog čini da se vjera podigne i raste. Ta je Riječ vječna. Ona je Duh i Život.
Nadalje (1,16) kaže: da je Evanđelje sila Božja na spasenje svakome koji vjeruje.
Tešku krizu prolazi prorok Izaija koji u današnjem čitanju (6,5) kaže:
„Jao meni, propadoh jer čovjek sam nečistih usana, a oči mi vidješe Gospodina nad Vojskama“.
I tek što mu užarena žerava usne dotaknu, Izaija je osjetio skidanje krivice i praštanje grijeha.
Sad sam Gospodine spreman i usne su moje čiste, a Riječi dostojne.

  • Riječ, kako to apostol Jakov kaže: ima moć  ( 1,18) rađati.
  • Riječ ima moć  (1,21) spašavati naše duše.
  • Riječ ima moć iscijeliti naše tijelo ( Ps 107,20).

Sveti Pavao u poslanici Korinćanima (15,1-3)  kaže: „ Braćo, dozivljem vam u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio..“
Bog je Duh, - Bog je Riječ – (Iv 4,24) i jer smo rođeni od Duha, mi smo također duh ((3,6). I onoga trenutka kada postaneš po krštenju nanovo rođen, Duh Božji dolazi da te obnovi, da se nastani u tvome duhu.
Tvoj duh postaje novo stovrenje u Kristu Utjelovljenoj Riječi Božjoj.

  • I Duh Božji svjedoči zajedno s tvojim duhom. (Rim 8,16)
  • Kroz Duha Božjeg čovjek postaje dionik božanske naravi.

Zato vjera nije samo čin razuma, volje ili emocije. Nego volja dolazi od duše i duha ili kako to Biblija govori iz srca.  Čovjek može vjerovati jedino svojim duhom. Taj Duh neprestano hrani, podržava i pomaže kako bi se održala i narasla u našem duhu. A to se događa kroz Riječ, koja je duh i život.
Svetopisamska objava i kaže:
„Riječi tvoje Gospodine Duh su i Život.“
Danas u Evanđelju (Lk 5) Isus kaže: „Izvezite na pučinu i bacite mreže za lov.“  A Šimun će:“Učitelju svu noć smo se trudili i ništa ne ulovismo.“
 
A onda mreže se trgaju od silnog ulova.
Petar, vidjevši to kaže:
„Odlazi od mene! Grešan sam čovjek Gospodine!“
Riječi Isusove, ovdje su dovoljne.  I riba je tu.

  • Isus želi da Petar Duhom bude jaki. 
  • Isus snagu svoga Duha pretače u njegovu dušu.
  • Petar će postati kanal kroz kojega Božji Duh djeluje.

Bog želi da naš unutarnji čovjek raste u snazi, i da naše srce bude ispunjeno njegovom Riječi i vjerom. 

Naša duša je uvirište dvaju izvora informacija.
Vjera je dakle dokaz i sigurnost u pogledu stvari koje tijelo ne može vidjeti, osjetiti, okusiti, čuti ili namirisati.
To je sigurnost koja ide iznad našega razumijevanja duboko u naš duh.
Vjera nije proizvod samo uma, jer Bog je stvorio čovjeka kao Duh, dušu i tijelo.
Kroz tijelo je osbosobljen primiti informacije neophodne za život u ovome svijetu.
To je vrlo važno sve dok ne umremo.
Upravo kroz nas Bog želi uspostaviti svoje Kraljevstvo u ovome svijetu.
Kada prelaziš ulicu ne činiš to u vjeri, nego vidiš ide li auto.
Ako osjetiš dim u kući, znaš da ima vatre.
Ti si svojim čulima neprestano obaviješten o svojoj životnoj okolici.
A tvoj duh ti daje informacije o duhovnom području,
kakav je donos prema onima koje voliš.
Dakle primamo informacije iz dva izvorišta, koje uviru u našu dušu.
Tvoju dušu čine um, volja i emocije. To sve prožima Duh Stvoritelja.
I zato je važno čuti ispravnu informaciju.
Ako raspolažemo pogrešnim informacijama, mi smo zarobljeni i donosimo pogrešne odluke.
Zato Isus kaže Petru:
„Od sada ćeš loviti ljude!“
On je utvrdio njegovu vjeru u njegovoj nutrini. Petar je Krista prihvatio kao stvarnost života. Stoga je i mogao reći: „Ti imaš Riječi Života!“ 

 

          Župnik 

  

   

 

 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>