DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Volonteri

VOLONTERI ŽUPNOG CARITASA

Ova Župna  zajednica od samog početka uspijeva ugraditi u veći broj zauzeti vjernika volonterski duh. Osobito je vrijedno istaknuti početak izgradnje crkve kada na iskopima njenih temelja radi stotinu dobrovoljaca a žene-domaćice su cijelo vrijeme izgradnje crkve i župne kuće hranile majstore i same sudjelovale u svim akcijama. Taj duh se održao sve do danas nakon više od dvadeset godina. Djelatnosti volonterizma ssu samo proširivane na razna područja:
 Volonterizam u građevinarstvu u  Pastoralnom centru i područnim grobljima, izgradnji lokalne putne mreže kao i Rekreacijskog centra

Volonterizam  kod svih zanatskih radova na izgradnji Pastoralnog centra i održavanju  

Volonterizam u socijalno karitativnom području
Volonterizam Samaritanaca na održavanju Rekreacijskog centra

Volonterizam voditelja svih duhovno pastoralnih projekata i programa
Volonterizam voditelja župnih molitveno-duhovnih i sportskih zajednica

Suradnja i podrška volonterijata na razini Nadbiskupije:Cariatas i Centar za Mlade
Volonterska  otvorenost i spremnost u ekološkim područjima.
Volonterski doprinos razvoju „LAIKATA U PASTORALNOM CENTRU“

 

Možemo s pravom reći da je naš uspjeh  izrastao na duhu Volonterizma.  Ovo je prilika  zahvaliti svima koji su živi i borave na teritoriju Župe, i onima koji su već pokojni, a samo su na izgradnji crkve volonterski odradili 160 dana, od sedam do sedam navečer, u jednoj godini. A takvih ima još živih i Bog ih poživio do duboke starosti.  Oni su svijetli lik novim generacijama.

                                                                                              Župnik

  


 

   

Mladi volonteri  pripremaju pšenicu za Božićno keškeMladi volonteri  na djelu


 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>